Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse Modefika

Betingelserne i denne ansvarsfraskrivelse gælder for dette websted Modefika

Ved at besøge dette websted og/eller bruge de oplysninger, der tilbydes på eller via dette websted, erklærer du dig indforstået med, at du accepterer denne ansvarsfraskrivelsesklausuls gyldighed.

Brug af dette websted Modefika.dk

Oplysningerne på dette websted er kun til generelle informationsformål. Der kan ikke udledes nogen rettigheder af oplysningerne på dette websted. Selv om Modefika gør sig umage med at udarbejde og vedligeholde dette websted og anvender kilder, der anses for pålidelige, kan vi ikke garantere, at oplysningerne er korrekte, fuldstændige og aktuelle. Modefika garanterer ikke, at hjemmesiden vil fungere uden fejl eller afbrydelser eller vil være fri for virus. Modefika fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar med hensyn til de tilbudte oplysningers korrekthed, fuldstændighed og aktualitet samt den (uafbrudte) brug af dette websted.

Oplysninger, produkter og tjenester fra tredjeparter

Modefika-webstedet indeholder links til tredjepartswebsteder, vi påtager os intet ansvar og intet ansvar for indholdet, brugen eller tilgængeligheden af tredjepartswebsteder. Brugen af sådanne links sker på eget ansvar. Oplysningerne på sådanne websteder er blevet udarbejdet af Modefika med den fornødne omhu, men er ikke yderligere vurderet med hensyn til nøjagtighed, rimelighed, aktualitet eller fuldstændighed. Du er selv ansvarlig.

Intellektuel ejendomsret

Brugen af oplysningerne på dette websted er gratis, så længe du ikke kopierer, distribuerer eller på anden måde bruger eller misbruger disse oplysninger. Du må kun genbruge oplysningerne på dette websted i overensstemmelse med bestemmelserne i den obligatoriske lovgivning.

Uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Modefikaer det ikke tilladt at genbruge tekst, fotomateriale eller andet materiale på dette websted. Den intellektuelle ejendomsret tilhører Modefika.

Hvis det er relevant:

For de priser, der er anført på vores websted, bestræber vi os på at afspejle virkeligheden og de tilsigtede priser så omhyggeligt som muligt. Fejl, der opstår og kan erkendes som programmerings- eller skrivefejl, udgør aldrig en grund til at gøre krav på eller antage en kontrakt eller aftale med Modefika.

Modefika bestræber sig på at holde sit websted så opdateret som muligt. Hvis oplysningerne eller indholdet på dette websted på trods af disse bestræbelser er ufuldstændige eller ukorrekte, kan vi ikke påtage os noget ansvar.

Oplysningerne og/eller produkterne på dette websted tilbydes uden nogen form for garanti og eller krav om nøjagtighed. Vi forbeholder os ret til at ændre, fjerne eller genindsætte disse materialer uden forudgående varsel. Modefika påtager sig intet ansvar for oplysninger på websteder, som vi henviser til via hyperlinks.

Ændringer

Modefika forbeholder sig ret til at ændre de oplysninger, der tilbydes på eller via dette websted, herunder teksten i denne ansvarsfraskrivelse, til enhver tid uden yderligere varsel. Det anbefales at kontrollere med jævne mellemrum, om de oplysninger, der tilbydes på eller via dette websted, herunder teksten i denne ansvarsfraskrivelse, er blevet ændret.

Ansvarlig offentliggørelse

Det kan uventet ske, at der er en sårbarhed i et af vores systemer. Hvis du opdager et sikkerhedsproblem, beder vi dig om at indberette det til os så hurtigt som muligt.

Hvis du opdager en sårbarhed, må du ikke misbruge den. F.eks. ved at:

- At lægge malware ud;

- Kopiering, ændring eller sletning af data eller konfigurationer fra et system (et alternativ til dette er at tage en mappeoversigt eller et skærmbillede);

- foretage ændringer i systemet;

- at få adgang til systemet gentagne gange eller dele adgang med andre;

- Brug af såkaldt "bruteforcing" for at få adgang til systemer;

- anvendelse af denial-of-service-angreb eller social engineering.

Gældende lovgivning

Dette websted og denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk lov. Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, skal udelukkende forelægges for den kompetente domstol i Danmark.